Hjälpmedel

Stöd inom olika områden

Ehsshield säljer även andra hjälpmedelsprodukter

Vi säljer hjälpmedel inom olika områden.

På den här webbplatsen hittar du hjälpmedel inom området fast internet.

På vår andra hemsida Hjaelpemiddel.dk säljer vi andra produkter som pedagogiskt material, timers, inkontinenstrosor och andra produkter.

Bog der kan hjälpa barn med att koncentrera sig eller mesta ADHD och koncentrationsproblem. Samtalebog om koncentrationsproblem
Bog om konfliktlösning. Samtalebog
Inkontinens trusser der är snygga och smarta
Inkontinens trusser der är snygga och smarta
Inkontinens trusser der är snygga och smarta
Inkontinens trusser der är snygga och smarta
Air Tube headset
Airtube hörlurar
Callerheadset med airtube
Bild av en Cornet elektrosmogmätare
Nätverksadapter 9 i 1
adapter

Hjälpmedelsdata

Europeiskt informationsnätverk för hjälpmedel.
Stöd till handikappade och funktionshindrade i Europa.
Ehsshield är en ny leverantör på Eastin.

Ehsshield säljer hjälpmedel för handikappade och funktionshindrade.

Ehsshield är leverantör på hemsidan "Hjälpmedelsdata Danmark"; på danska heter den "Hjælpemiddelbasen".

Hjälpmedelsprodukter:

"

Låt oss hjälpa eller nära och kära

Ehsshield och hjaelpemiddel.dk