Ehsshield logotyp

Ehsshield

Säker teknik

Grön teknik

ehsshield.com

Hjälpmedelssäljare

Ehsshield säljer hjälpmedel och är erkänd som hjälpmedelssäljare. 

Ehsshield är leverantör på hemsidan "Hjälpmedelsdata Danmark"; på danska heter den "Hjælpemiddelbasen".

Hjälpmedelsprodukter:

Europeiskt informationsnätverk för hjälpmedel.
Stöd till handikappade och funktionshindrade i Europa.
Ehsshield är en ny leverantör på Eastin.

Air Tube headset
Bild av en Cornet elektrosmogmätare
Nätverkskort

Om företaget

Ehsshield är ett säkert teknikföretag. Vi säljer antistrålningsprodukter, Faraday-utrustning och EMF-skyddskläder.

Det hela började för flera år sedan när jag personligen upplevde symptom från Wi-Fi-routrar och andra trådlösa tekniker. Detta väckte en djup nyfikenhet och drivkraft att förstå de utmaningar som många individer ställs inför i samband med trådlös teknik. Med tiden har jag haft förmånen att få kontakt med många människor som också kämpar med allvarliga symtom som utlöses av Wi-Fi, mobiltelefoner, smarta mätare, mobiltorn (master) och andra källor till EMF (elektromagnetiska fält).

Driven av en passion för detta område, har jag ingående studerat vetenskapen bakom EMF, särskilt mikrovågor.

Jag är entusiastisk över att få in denna kunskap genom att utveckla övertygande, högavskärmande produkter som ger effektivt skydd.

Välkommen till Ehsshield

Vårt uppdrag är att förse dig med skärmningsprodukter och lösningar av högsta kvalitet.

Vi är dedikerade till att hjälpa kunder över hela världen att hitta optimala skärmningslösningar och njuta av ett liv med optimalt skydd. Med vårt breda utbud av högavskärmande produkter, kvalitet och design i kombination, är Ehsshield din pålitliga partner på resan till en säkrare och hälsosammare livsmiljö.

I takt med att världen blir allt mer sammankopplad har EMF-skydd blivit en viktig aspekt för att upprätthålla en hälsosam livsstil. På Ehsshield är vi fast beslutna att ligga i framkanten av EMF-skyddstekniker, för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de mest avancerade lösningarna som finns tillgängliga.

Säker teknik och miljö

Välkommen till framtidens teknik, där säkerhet, hållbarhet och innovation möts. Ehsshield prioriterar säkerhet samtidigt som de kämpar för trådbunden internetteknik för en grönare och mer hållbar miljö. 

Med trådbundna anslutningar säkerställer vi förbättrad säkerhet, minimerar trådlösa sårbarheter och skapar ett säkrare digitalt landskap. Att anamma trådbunden teknik minskar energiförbrukningen, vilket är i linje med vårt engagemang för hållbarhet. 

Gå med Ehsshield och bygg en säkrare, grönare värld där teknik och miljöansvar frodas. Låt oss forma framtiden tillsammans med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.

Var kommer namnet Ehsshield ifrån?

Ehsshield: Kombinera kraften i EHS och Shield för optimalt skydd.

EHS, förkortning för Electro Hyper Sensibility, är en term förknippad med mikrovågssjuka. Det hänvisar till ett tillstånd som uppstår vid långvarig exponering för radiofrekvenser. På Ehsshield förstår vi effekten av elektromagnetisk strålning på vårt välbefinnande och strävar efter att ta itu med de problem som drabbas av EHS/mikrovågssjuka. Vi gör detta som en godkänd hjälpmedelsleverantör.

Avskärmning fungerar som en skyddande barriär mot mikrovågor och andra radiofrekvenser. När dessa vågor träffar metall reflekteras de antingen delvis eller helt, beroende på avskärmningsförmågan. Metall fungerar som en effektiv sköld mot mobiltelefonstrålning och andra radiofrekvenser och ger en försvarsmekanism genom att minska exponeringen. Det är viktigt att notera att metallens tjocklek bestämmer dess avskärmningskapacitet, med tjockare metall (och mindre näthål) som ger högre skyddsnivåer.

Genom att kombinera vår expertis inom EHS och skärmningsteknologier erbjuder vi en rad produkter som säkerställer optimalt skydd. Med EMF-skyddskläder, Faraday-burar och andra innovativa skärmningslösningar strävar vi efter att förse dig med den mest effektiva skärmningen i en allt mer uppkopplad värld.

"

Låt oss drömma om en morgondag där vår hälsa och allt levande kan skyddas. I en värld fylld av mikrovågor, låt oss skydda våra nära och kära!

Ehsshield